Trong giờ hành chính 1800 6808
Hotline tư vấn 096 268 6808
Th.s. Ds. Nguyễn Thị Vũ Thành

Th.s. Ds. Nguyễn Thị Vũ Thành

Th.s. Ds. Nguyễn Thị Vũ Thành
Thạc sĩ Y tế công cộng, Dược sĩ chuyên khoa Dược lâm sàng
Hiện là chuyên gia về các vấn đề Y tế công cộng của Quỹ Toàn cầu (Global Fund)

Quá trình công tác: 25 năm
1997-1998: Trường Đại học Dược Hà Nội
1998-2000: Công ty Dược phẩm Pfizer (Mỹ)
2000-2005: Công ty Dược phẩm Hoffmann La Roche (Pháp)
2005-2012: Cục Phòng chống HIV/ AIDS Bộ Y tế
2012- nay: Chuyên gia Quỹ Toàn cầu PC Lao, HIV/AIDS và Sốt rét

Các công trình nghiên cứu:
Về dược lâm sàng (sử dụng thuốc an toàn, hợp lý), về tương tác thuốc, về sinh bệnh học và dịch tễ của các vấn đề y tế công cộng…